วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

วันเกิดแม่พระ

                                                          วันเกิดแม่พระ

แม่พระบังเกิด    8 กันยายน

            การฉลอง " แม่พระบังเกิด "เป็นพระสันตะปาปาจิอุสที่ 1 เป็นพระสันตะปาปาที่มีเชื้อสายทางพระศาสนจักรตะวันออก ได้เป็นผู้นำเข้าสู่พระศาสนจักรลาติน ในปลายศตวรรษที่ 7 เดิมทีเดียวการฉลองในวันนี้เป็นการฉลอง " คล้ายวันเสกวิหารของนักบุญอันนาซึ่งมีเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิด ท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของพระนางมารีอา

             พระเป็นเจ้าโปรดให้แม่พระเปี่ยมด้วยพระหรรษทานอย่างล้นเหลือเมื่อแม่พระทรงบังเกิดและแม่พระทรงร่วมมือกับพระหรรษทานนี้ อย่างซื่อสัตย์ตลอดไป แม่พระเกิดมาเยี่ยงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ แต่เราจะเข้าใจว่าแม่พระศักดิ์สิทธิ์เพียงใด  เมื่อเราเข้าใจเหตุผลสองประการคือ

      - เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่เพียงไรที่แม่พระได้รับพระหรรษทานอันเต็มเปี่ยมจากพระเป็นเจ้า
     - แม่พระทรงตอบสนองแผนการของพระเป็นเจ้าทันทีด้วยความซื่อสัตย์ 
        แม่พระได้รับพระหรรษทานมากมายตามความคิดของนักเทวศาสตร์ว่า 
        ประการที่หนึ่งพระเป็นเจ้าทรงเลือกแม่พระเป็นพิเศษ ให้เป็นมารดาของพระเจ้า ดังนั้นบุญราศีเดนิสแห่งคณะทูเซียนกล่าวว่า แม่พระได้รับเลือกสูงสุดในบรรดาสิ่งสร้าง ด้วยเหตุนี้เองชีวิตเริ่มต้นของเธอจึงได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าและดีกว่า  เรียกว่าพิเศษกว่าบรรดาสรรพสิ่ง
             ความจริงแล้วไม่ควรจะมีข้อสงสัยใดๆ เมื่อพระเป็นเจ้าทรงมีแผนการจะให้พระบุตรเสด็จลงมาบังเกิดจากพระนางตามธรรมชาติมนุษย์  แล้ว  พระองค์ก็ย่อมจะมีวิธีการให้แม่ของพระองค์
นักบุญโทมาสเขียนไว้ว่า แม่พระทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน 3 วิธีคือ

             1. วิญญาณเธอเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะเธอเป็นวิญญาณแรกที่สวยสด  ความที่เป็นของ ของพระเจ้าทั้งหมด

             2. ร่างกายเธอเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะเธอเป็นที่พำนักของพระบุตรที่ทรงบังเกิดด้วยร่างกาย ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุด

             3. เธอเปี่ยมไปด้วยพระหรรษทาน เพื่อผลบุญของมวลมนุษย์ ดังนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วมในพระหรรษทานนี้


             นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรกล่าวว่า นักบุญบางองค์ได้รับพระหรรษทานเพื่อคนอื่นๆ ด้วย แต่มิใช่สำหรับทุกคน แต่พระเยซูเจ้าและแม่พระทรงมีพระหรรษทานสำหรับความรอดของทุกๆ คน นักบุญโทมาสกล่าวว่า  " ถ้าผู้ใดได้รับพระหรรษทานเพียงพอสำหรับทุกๆ คน ก็คงจะเป็นพระหรรษทานจากพระคริสตเจ้าและแม่พระ "
           นักบุญยอห์นกล่าวถึงพระเยซูคริสตเจ้าว่า " เราทั้งหลายได้รับพระคุณอันไพบูลย์ของพระองค์เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ " ( ยน. 1, 16 )ซึ่งหมายถึงจากแม่พระ

1 ความคิดเห็น: